Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
11/12/2017 TVS Mua 43000 43000
23/10/2017 SSI Giữ 45000 45000
30/08/2017 PHS Mua 47400 47400
07/08/2017 CTS Không có Không có Không có
13/07/2017 VDS Không có 41000 41000
13/07/2017 VDS Không có 41000 41000
26/10/2016 VDS Mua 43000 43000
26/10/2016 ACBS Mua 39600 39600
26/10/2016 VDS Mua 43000 43000
09/05/2016 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 16.000 0 (0,00) 7,58 0,82
CPC 16.631 -1.369 (-7,61) 6,78 0,91
CSV 18.950 +5 (+0,26) 3,40 0,92
DCI 2.800 0 (0,00) 0,83 0,20
DCM 5.850 -1 (-0,17) 7,28 0,51
DDV 5.900 0 (0,00) 151,60 0,68
DGC 21.480 +80 (+0,37) 4,77 0,83
DHB 7.200 0 (0,00) -3,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 12.500 -35 (-2,72) 13,31 0,63
HAI 2.590 -16 (-5,81) 55,77 0,25
HPH 5.100 0 (0,00) 2,13 0,40
HSI 886 -14 (-1,56) 7,41 8,12
HVT 0 -39.000 (-100,00) 9,72 1,98
LAS 5.200 0 (0,00) 243,41 0,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 65,00%
Vietnam Investment Property Holdings Limited 3,99%
Asia Value Investment Limited 1,84%
Vietnam Investment Property Limited 1,63%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt 0,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 05/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019

Xem thêm

TOP