Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 0 -3.300 (-100,00) 104,06 0,33
BT1 21.300 0 (0,00) 10,09 1,10
CPC 0 -15.600 (-100,00) 6,55 0,83
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 10.250 +10 (+0,98) 11,10 0,84
DDV 5.500 0 (0,00) -16,58 0,66
DGC 42.800 +220 (+5,41) 8,68 1,67
DHB 7.200 0 (0,00) -1,76 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 16.750 0 (0,00) 9,34 0,79
HAI 2.650 -1 (-0,37) -817,01 0,23
HPH 4.800 0 (0,00) 13,50 0,40
HSI 1.004 -96 (-8,73) -15,12 5,88
HVT 0 -32.900 (-100,00) 10,46 1,69
LAS 6.045 -155 (-2,50) -32,94 0,55
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa Nông 20,34%
Võ Thanh Tùng 13,36%
AFC Umbrella Fund 1,16%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 07/08/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 21/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 06/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 25/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019

Xem thêm

TOP