Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
15/04/2021 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 18.500 0 (0,00) 8,78 0,93
CPC 0 -18.400 (-100,00) 7,27 0,97
CSV 29.500 -70 (-2,31) 7,30 1,30
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 17.300 -80 (-4,41) 13,85 1,45
DDV 11.479 -621 (-5,13) 103,15 1,32
DGC 69.000 +10 (+0,14) 11,32 2,52
DHB 7.200 0 (0,00) -1,34 0,00
DOC 11.900 0 (0,00) 50,41 1,15
DPM 19.350 -55 (-2,76) 10,95 0,92
HAI 5.760 +37 (+6,86) 130,60 0,49
HPH 5.800 +700 (+13,73) 30,68 0,49
HSI 4.437 -263 (-5,60) -18,92 0,00
HVT 0 -39.000 (-100,00) 14,50 1,91
LAS 11.555 -245 (-2,08) 159,73 1,03
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/04/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 64,00%
Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế Hệ Mới 6,84%
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 4,55%
Nguyễn Văn Tuấn 0,00%
Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF) 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 25/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 16/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 16/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 13/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 16/04/2020

Xem thêm

TOP