Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần DAP - Vinachem (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/01/2021 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 5.301 +101 (+1,94) 21,06 0,56
BT1 14.900 0 (0,00) 7,06 0,77
CPC 17.060 +60 (+0,35) 8,13 0,99
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 15.100 +85 (+5,96) 13,72 1,23
DDV 8.840 -160 (-1,78) -35,06 1,06
DGC 53.800 +100 (+1,89) 9,54 1,97
DHB 7.200 0 (0,00) -1,51 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 20.100 +45 (+2,29) 9,55 0,96
HAI 3.700 +24 (+6,93) -63,73 0,32
HPH 3.500 0 (0,00) 9,84 0,29
HSI 2.048 +48 (+2,40) -30,85 11,99
HVT 33.000 0 (0,00) 10,85 1,63
LAS 8.463 +263 (+3,21) -59,67 0,78
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 64,00%
Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex 12,38%
Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thế Hệ Mới 6,84%
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 4,55%
Nguyễn Văn Tuấn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 16/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 16/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 13/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/03/2020

Xem thêm

TOP