Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 16.000 0 (0,00) 7,58 0,82
CPC 0 -19.000 (-100,00) 7,16 0,96
CSV 18.200 +50 (+2,82) 3,27 0,89
DCI 2.800 0 (0,00) 0,95 0,13
DCM 5.550 +24 (+4,51) 6,89 0,48
DDV 6.000 -400 (-6,25) 155,04 0,70
DGC 19.279 -121 (-0,62) 4,43 0,77
DHB 7.200 0 (0,00) -3,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 20,76 0,81
DPM 12.250 +80 (+6,98) 12,69 0,60
HAI 2.760 +18 (+6,97) 55,97 0,25
HPH 5.400 0 (0,00) 2,25 0,42
HSI 900 -100 (-10,00) 7,41 8,12
HVT 0 -37.000 (-100,00) 9,22 1,88
LAS 5.001 +1 (+0,02) 234,04 0,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 72,11%
Nguyễn Thị Lệ Thủy 0,51%
Đặng Trần Đức Ái 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 28/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 03/04/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP