Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
27/07/2020 SSI Mua 16900 16900
21/07/2020 VCSC Mua 15200 15200
08/07/2020 MASC Mua 16600 16600
16/06/2020 VCSC Mua 15200 15200
16/06/2020 VCSC Mua 15200 15200
21/05/2020 FPTS Không có 15600 15600
04/05/2020 VCSC Mua 15200 15200
22/04/2020 SSI Mua 16900 16900
21/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
23/12/2019 SSI Mua 15500 15500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 3.400 0 (0,00) 42,89 0,34
BT1 17.000 0 (0,00) 8,05 0,87
CPC 0 -16.200 (-100,00) 6,65 0,83
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 8.190 0 (0,00) 8,87 0,67
DDV 5.300 0 (0,00) -15,98 0,63
DGC 32.800 +54 (+1,43) 6,66 1,28
DHB 7.200 0 (0,00) -1,76 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 13.550 -5 (-0,36) 7,55 0,64
HAI 2.480 +8 (+3,33) -279,52 0,21
HPH 4.800 +300 (+6,67) 13,50 0,40
HSI 700 -100 (-12,50) -10,54 4,10
HVT 30.244 -1.856 (-5,78) 9,85 1,59
LAS 5.400 +100 (+1,89) -26,75 0,50
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 59,58%
Edgbaston Asian Equity Trust 5,03%
Deutsche Bank AG London 4,47%
Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 3,93%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 3,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 21/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 20/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 21/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP