Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
24/05/2019 SSI Bán 17600 17600
23/05/2019 FPTS Mua 20500 20500
24/04/2019 VCSC Không có 18200 18200
23/04/2019 VCSC Không có Không có Không có
19/04/2019 VCSC Không có 23900 23900
17/04/2019 VDS Không có 19800 19800
17/04/2019 VDS Không có 19800 19800
17/04/2019 VCSC Không có 23900 23900
17/04/2019 VCSC Không có 23900 23900
19/03/2019 VND Mua 23400 23400

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 19.600 0 (0,00) 8,54 0,95
CPC 27.200 -800 (-2,86) 8,57 1,42
CSV 27.800 0 (0,00) 4,85 1,40
DCI 2.800 0 (0,00) 0,95 0,13
DCM 8.020 -1 (-0,12) 7,25 0,72
DDV 8.200 0 (0,00) 13,43 0,79
DGC 29.456 -144 (-0,49) 4,57 1,04
DHB 6.500 0 (0,00) -9,20 101,88
DOC 8.400 0 (0,00) 19,54 0,76
DPM 15.150 -5 (-0,32) 10,38 0,75
HAI 1.880 -6 (-3,09) -20,39 0,17
HPH 19.700 0 (0,00) 2,71 0,51
HSI 1.700 0 (0,00) 11,52 12,62
HVT 44.000 0 (0,00) 5,74 2,23
LAS 7.356 -244 (-3,21) 8,46 0,65
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 59,58%
Deutsche Bank AG London 4,47%
Edgbaston Asian Equity Trust 3,93%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 3,79%
Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 3,77%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 22/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 30/06/2018

Xem thêm

TOP