Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/10/2018 VCSC Mua 19200 19200
22/10/2018 VCSC Mua 19200 19200
13/11/2018 FPTS Mua 21000 21000
31/10/2018 VCSC Mua 20500 20500
29/10/2018 VCSC Mua 20500 20500
03/08/2018 VCSC Mua 20200 20200
28/06/2018 SSI Giữ 18400 18400
25/05/2018 EPS Không có 18000 18000
25/05/2018 EPS Không có 18000 18000
25/05/2018 EPS Không có 18000 18000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.900 0 (0,00) 8,06 0,91
CSV 30.450 +25 (+0,82) 5,24 1,64
DCI 63.000 +3.000 (+5,00) 0,83 0,09
DCM 10.350 -5 (-0,48) 9,13 0,89
DDV 6.450 -250 (-3,73) 7,47 1,25
DGC 48.530 +1.030 (+2,17) 7,08 1,88
DOC 10.100 +100 (+1,00) 11,27 0,65
DPM 21.000 -80 (-3,66) 12,57 1,03
HAI 2.200 +5 (+2,32) -14,33 0,20
HSI 1.120 +20 (+1,82) 1,77 48,62
HVT 53.500 0 (0,00) 5,89 2,74
LAS 0 -10.300 (-100,00) 8,99 0,93
NFC 0 -5.400 (-100,00) 4,24 0,45
PCE 0 -6.400 (-100,00) 4,73 0,40
PCN 7.000 +500 (+7,69) -2,91 1,35
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 59,58%
Deutsche Bank AG London 4,47%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 3,79%
Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 3,77%
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 22/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 30/06/2018
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2018 30/06/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 31/12/2017

Xem thêm

TOP