Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
14/03/2019 SSI Không có 21700 21700
22/02/2019 FPTS Bán 18500 18500
21/02/2019 VCSC Không có 23900 23900
14/02/2019 VCSC Không có 23900 23900
13/02/2019 VCSC Mua Không có Không có
01/02/2019 VCSC Mua Không có Không có
22/10/2018 VCSC Mua 19200 19200
19/10/2018 VCSC Mua 19200 19200
25/05/2018 EPS Không có 18000 18000
25/05/2018 EPS Không có 18000 18000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.900 0 (0,00) 7,87 0,89
CSV 31.800 -50 (-1,54) 5,57 1,72
DCI 63.000 +3.000 (+5,00) 0,83 0,09
DCM 9.130 -19 (-2,03) 7,39 0,77
DDV 6.450 -250 (-3,73) 6,33 1,02
DGC 42.380 +80 (+0,19) 3,31 1,51
DOC 10.100 +100 (+1,00) 15,78 0,91
DPM 20.000 -20 (-0,99) 11,19 0,97
HAI 1.780 -4 (-2,19) -72,96 0,16
HSI 1.120 +20 (+1,82) 1,57 43,21
HVT 51.938 -62 (-0,12) 6,25 2,82
LAS 9.633 -267 (-2,70) 8,92 0,86
NFC 0 -5.400 (-100,00) 4,19 0,47
PCE 9.900 -1.000 (-9,17) 7,43 0,61
PCN 0 -8.300 (-100,00) -3,84 1,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 59,58%
Deutsche Bank AG London 4,47%
Edgbaston Asian Equity Trust 3,84%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 3,79%
Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 3,77%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 22/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 30/06/2018
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2018 30/06/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP