Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 3.200 0 (0,00) 40,37 0,32
BT1 17.000 0 (0,00) 8,05 0,87
CPC 16.005 +105 (+0,66) 6,52 0,81
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 8.380 +1 (+0,11) 9,07 0,69
DDV 6.000 +700 (+13,21) -15,98 0,63
DGC 32.100 -65 (-1,98) 6,65 1,27
DHB 7.200 0 (0,00) -1,76 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 13.800 -25 (-1,77) 7,83 0,66
HAI 2.520 -1 (-0,39) -285,16 0,22
HPH 4.800 0 (0,00) 13,50 0,40
HSI 900 +100 (+12,50) -12,05 4,68
HVT 31.000 0 (0,00) 9,85 1,59
LAS 5.500 0 (0,00) -27,24 0,51
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/08/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Quỳnh Trang 10,63%
Đinh Văn Hoạt 6,34%
Doãn Thị Hằng 5,79%
Lê Phan Thành 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 19/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 15/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP