Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 17.500 0 (0,00) 8,29 0,90
CPC 16.000 +500 (+3,23) 6,99 0,83
CSV 23.800 +40 (+1,70) 4,51 1,07
DCI 2.800 0 (0,00) 0,83 0,22
DCM 8.430 +9 (+1,07) 13,34 0,72
DDV 5.900 0 (0,00) -47,31 0,69
DGC 41.109 +1.109 (+2,77) 8,35 1,47
DHB 7.200 0 (0,00) -2,07 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 14.850 +25 (+1,71) 13,49 0,70
HAI 3.400 +21 (+6,58) 121,02 0,29
HPH 5.100 0 (0,00) 14,34 0,43
HSI 1.200 0 (0,00) -18,07 7,03
HVT 37.000 +900 (+2,49) 8,70 1,84
LAS 6.611 +211 (+3,30) 309,70 0,61
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Quỳnh Trang 10,63%
Đinh Văn Hoạt 6,34%
Doãn Thị Hằng 5,79%
Lê Phan Thành 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 19/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 15/03/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm

TOP