Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
22/09/2020 MASC Mua 47400 47400
11/09/2020 SBS Không có 39260 39260
21/08/2020 MASC Mua 40700 40700
06/08/2020 VCBS Mua 50100 50100
29/07/2020 TLSC Mua 44600 44600
20/07/2020 FPTS Không có 45600 45600
26/06/2020 TLSC Giữ 44600 44600
03/06/2020 BSI Không có 43200 43200
03/06/2020 BSI Không có 43200 43200
12/11/2019 VCSC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 0 -3.300 (-100,00) 104,06 0,33
BT1 21.300 0 (0,00) 10,09 1,10
CPC 0 -15.600 (-100,00) 6,55 0,83
DCI 1.300 0 (0,00) 0,38 0,10
DCM 10.250 +10 (+0,98) 11,10 0,84
DDV 5.500 0 (0,00) -16,58 0,66
DGC 42.800 +220 (+5,41) 8,68 1,67
DHB 7.200 0 (0,00) -1,76 0,00
DOC 8.500 0 (0,00) 65,99 0,83
DPM 16.750 0 (0,00) 9,34 0,79
HAI 2.650 -1 (-0,37) -817,01 0,23
HPH 4.800 0 (0,00) 13,50 0,40
HSI 1.004 -96 (-8,73) -15,12 5,88
HVT 0 -32.900 (-100,00) 10,46 1,69
LAS 6.045 -155 (-2,50) -32,94 0,55
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 7,70%
Ngô Thị Ngọc Lan 5,90%
Đào Hữu Kha 5,30%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0,00%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 15/07/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 18/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 06/03/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 20/01/2020

Xem thêm

TOP