Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (UPCOM | Hóa chất)