Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VIWACO (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.600 0 (0,00) 8,81 1,14
BGW 18.000 0 (0,00) 33,23 1,76
BLW 17.100 0 (0,00) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0,00) 11,57 0,87
BPW 21.900 0 (0,00) 19,22 2,03
BTW 33.100 0 (0,00) 8,63 1,44
BWA 11.800 +100 (+0,85) 15,82 0,93
BWE 43.100 +20 (+0,46) 12,04 2,22
BWS 34.557 -743 (-2,10) 13,46 3,25
CLW 30.000 0 (0,00) 13,76 1,84
CMW 15.100 0 (0,00) 52,45 1,47
CTW 15.100 0 (0,00) 9,65 0,88
DBW 10.000 0 (0,00) 222,38 0,84
GDW 0 -27.300 (-100,00) 10,63 1,58
NBW 0 -23.100 (-100,00) 14,93 1,53
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 51,00%
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội 23,70%
Cao Hải Tháp 0,09%
Nguyễn Thị Thu Nga 0,01%
Đinh Hoàng Lân 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 21/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 21/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 21/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 21/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 19/07/2021

Xem thêm

TOP