Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.600 0 (0,00) 8,13 1,18
BGW 18.000 0 (0,00) 33,23 1,76
BLW 17.100 0 (0,00) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0,00) 10,26 0,87
BPW 21.900 0 (0,00) 19,22 2,03
BTW 0 -33.000 (-100,00) 8,61 1,43
BWA 10.100 0 (0,00) 13,54 0,79
BWE 43.900 +120 (+2,81) 11,93 2,20
BWS 33.576 -1.524 (-4,34) 13,66 3,30
CLW 30.000 0 (0,00) 13,76 1,84
CMW 15.100 0 (0,00) 52,45 1,47
CTW 17.600 0 (0,00) 11,25 1,03
DBW 10.000 0 (0,00) 222,38 0,84
GDW 25.650 -450 (-1,72) 10,16 1,51
NBW 0 -24.600 (-100,00) 14,99 1,67
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 36,25%
Tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10,51%
Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ 5,07%
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B 1,25%
Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 0,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 23/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 11/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 11/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 22/01/2021

Xem thêm

TOP