Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 20.000 0 (0,00) 5,53 0,99
BGW 17.000 0 (0,00) 23,06 1,60
BLW 9.500 0 (0,00) 11,82 0,88
BNW 10.000 0 (0,00) 13,13 0,94
BTW 0 -35.400 (-100,00) 6,99 1,28
BWA 8.100 0 (0,00) 15,28 0,62
BWE 42.200 -80 (-1,86) 11,75 1,70
BWS 31.500 0 (0,00) 12,72 2,60
CLW 37.000 0 (0,00) 8,55 1,83
CMW 13.000 0 (0,00) 15,29 1,19
CTW 16.000 0 (0,00) 16,70 0,93
DNA 23.000 0 (0,00) 8,37 1,50
DNN 200 0 (0,00) 0,06 0,01
GDW 0 -30.200 (-100,00) 6,95 1,51
NBW 0 -23.100 (-100,00) 9,97 1,39
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 36,25%
Tỉnh ủy Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10,51%
Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ 5,07%
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B 1,25%
Đinh Thị Khánh Linh 0,64%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 08/09/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 19/06/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 12/12/2022

Xem thêm

TOP