Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 13.000 0 (0,00) 7,59 0,95
BGW 22.400 0 (0,00) 58,60 2,15
BLW 17.600 0 (0,00) 22,47 1,63
BNW 9.700 0 (0,00) 13,12 0,89
BPW 30.600 0 (0,00) 137,31 2,98
BTW 0 -28.100 (-100,00) 7,17 1,36
BWA 4.700 0 (0,00) 6,30 0,37
BWE 26.250 +5 (+0,19) 7,61 1,68
BWS 38.000 +900 (+2,43) 13,56 3,26
CLW 24.000 0 (0,00) 17,66 1,52
CMW 12.600 0 (0,00) 14,03 1,11
CTW 12.700 0 (0,00) 9,80 0,85
DBW 10.000 0 (0,00) 321,10 0,97
GDW 0 -21.100 (-100,00) 18,34 1,36
NBW 0 -21.100 (-100,00) 16,00 1,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ 51,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP 47,61%
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 22,54%
Phạm Quốc Khánh 0,01%
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 04/08/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 03/09/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 06/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 22/06/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 01/11/2019

Xem thêm

TOP