Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 21.580 -2.320 (-9,71) 5,95 1,13
BGW 16.000 0 (0,00) 24,78 1,51
BNW 9.500 0 (0,00) 10,06 0,87
BTW 0 -37.600 (-100,00) 8,06 1,44
BWA 6.700 0 (0,00) 22,76 0,52
BWE 43.300 +45 (+1,05) 12,39 1,68
BWS 32.983 -17 (-0,05) 12,77 2,84
CLW 42.600 0 (0,00) 11,40 2,42
CMW 7.100 0 (0,00) 10,01 0,65
CTW 18.800 -3.100 (-14,16) 15,33 1,07
DNA 24.500 0 (0,00) 10,87 1,66
DNN 200 0 (0,00) 0,07 0,01
DNW 29.500 +900 (+3,15) 11,02 1,54
GDW 0 -25.500 (-100,00) 6,73 1,38
NBW 27.225 -175 (-0,64) 12,05 1,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 51,00%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 24,64%
Trần Thị Kiều Phương 0,02%
Phan Thị Thiên 0,02%
Hồng Ngọc Tâm 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 27/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 27/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 07/10/2023

Xem thêm

TOP