Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 14.000 0 (0,00) 8,02 1,06
BGW 19.500 0 (0,00) 57,59 1,89
BLW 17.500 0 (0,00) 22,34 1,62
BNW 9.000 0 (0,00) 12,11 0,84
BPW 29.500 0 (0,00) 132,37 2,86
BTW 0 -27.100 (-100,00) 5,81 1,23
BWA 4.700 0 (0,00) 6,30 0,37
BWE 24.250 -5 (-0,20) 7,22 1,63
BWS 36.400 0 (0,00) 13,03 3,34
CLW 24.150 +90 (+3,87) 12,50 1,40
CMW 12.600 0 (0,00) 19,19 1,14
CTW 10.300 +1.300 (+14,44) 7,13 0,67
DBW 10.000 0 (0,00) 270,88 0,97
GDW 0 -19.100 (-100,00) 12,90 1,14
NBW 0 -20.000 (-100,00) 15,99 1,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 51,00%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 24,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 16/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP