Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 22.400 -400 (-1,75) 6,29 1,19
BGW 16.000 0 (0,00) 24,49 1,51
BNW 9.500 0 (0,00) 10,06 0,87
BTW 0 -33.500 (-100,00) 7,18 1,28
BWA 10.500 0 (0,00) 19,81 0,80
BWE 42.950 +10 (+0,23) 12,31 1,67
BWS 31.150 -650 (-2,04) 12,27 2,74
CLW 37.450 +245 (+7,00) 9,77 1,96
CMW 9.400 0 (0,00) 13,26 0,86
CTW 18.600 +2.200 (+13,41) 13,36 0,93
DNA 22.200 0 (0,00) 9,85 1,50
DNN 200 0 (0,00) 0,07 0,01
DNW 30.448 -152 (-0,50) 11,47 1,60
GDW 0 -24.400 (-100,00) 8,92 1,31
NBW 0 -24.100 (-100,00) 10,37 1,49
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 05/03/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 51,00%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định 24,90%
Dương Tiến Dũng 5,00%
Ngô Thị Hồng Vân 4,00%
Nguyễn Văn Châu 0,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/02/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 04/08/2023

Xem thêm

TOP