Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 15.300 0 (0,00) 7,06 1,03
BGW 18.000 0 (0,00) 33,23 1,76
BLW 17.100 0 (0,00) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0,00) 10,26 0,87
BPW 22.500 0 (0,00) 23,55 2,17
BTW 38.000 +2.400 (+6,74) 12,94 1,60
BWA 10.500 0 (0,00) 14,08 0,83
BWE 36.550 -115 (-3,05) 10,20 1,88
BWS 34.900 +100 (+0,29) 13,59 3,06
CLW 30.000 0 (0,00) 13,76 1,84
CMW 15.100 0 (0,00) 52,79 1,47
CTW 9.000 0 (0,00) 5,58 0,53
DBW 10.000 0 (0,00) 226,40 0,91
GDW 0 -21.100 (-100,00) 8,20 1,22
NBW 0 -19.000 (-100,00) 11,58 1,29
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/07/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 51,00%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 24,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 19/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 6 năm 2020 29/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2020 22/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 27/01/2021

Xem thêm

TOP