Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 15.600 0 (0,00) 4,26 0,95
BGW 15.000 0 (0,00) 25,50 1,42
BLW 11.000 0 (0,00) 13,69 1,02
BNW 8.700 0 (0,00) 17,51 0,83
BTW 0 -27.000 (-100,00) 6,44 1,03
BWA 11.000 0 (0,00) 20,10 0,84
BWE 43.750 -35 (-0,79) 11,36 1,86
BWS 27.000 0 (0,00) 12,68 2,32
CLW 25.450 0 (0,00) 10,98 1,35
CMW 7.600 0 (0,00) 12,78 0,70
CTW 20.700 0 (0,00) 17,39 1,16
DNA 19.500 0 (0,00) 9,63 1,32
DNN 200 0 (0,00) 0,07 0,01
GDW 25.390 -2.310 (-8,34) 12,97 1,57
NBW 27.050 +150 (+0,56) 15,02 1,71
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định 51,00%
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh 24,90%
Dương Tiến Dũng 5,00%
Nguyễn Văn Châu 0,05%
Lê Tiến Dũng 0,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 01/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 17/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 06/12/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022

Xem thêm

TOP