Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 21.100 -1.200 (-5,38) 5,82 1,10
BGW 16.000 0 (0,00) 24,78 1,51
BNW 9.500 0 (0,00) 10,06 0,87
BTW 36.300 -3.600 (-9,02) 7,78 1,39
BWA 6.700 0 (0,00) 22,76 0,52
BWE 41.500 -5 (-0,12) 11,87 1,61
BWS 33.000 0 (0,00) 12,78 2,84
CLW 42.600 0 (0,00) 11,19 2,22
CMW 7.100 0 (0,00) 10,01 0,65
CTW 18.400 0 (0,00) 15,01 1,05
DNA 21.000 0 (0,00) 9,32 1,42
DNN 200 0 (0,00) 0,07 0,01
DNW 29.500 +500 (+1,72) 11,02 1,54
GDW 0 -25.500 (-100,00) 6,73 1,38
NBW 26.000 -2.800 (-9,72) 11,19 1,61
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh 49,06%
Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh 35,06%
Trần Công Hưng 0,02%
Nguyễn Thị Bích Liên 0,02%
Trần Đại Hải 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 27/02/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 27/02/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 27/02/2024
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 27/02/2024

Xem thêm

TOP