Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 22.700 0 (0,00) 10,09 1,50
BGW 17.500 0 (0,00) 29,70 1,65
BLW 17.100 0 (0,00) 21,67 1,57
BNW 8.700 0 (0,00) 15,59 0,79
BTW 32.000 0 (0,00) 13,74 1,32
BWA 14.100 0 (0,00) 25,76 1,08
BWE 50.200 +30 (+0,60) 12,81 2,44
BWS 33.000 +400 (+1,23) 14,81 2,92
CLW 35.500 0 (0,00) 30,07 2,10
CMW 11.000 0 (0,00) 14,41 1,01
CTW 16.700 0 (0,00) 12,02 0,95
DBW 10.000 0 (0,00) 223,76 0,86
DNA 27.000 0 (0,00) 14,46 1,81
GDW 0 -35.900 (-100,00) 25,31 1,97
NBW 0 -20.800 (-100,00) 12,66 1,30
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh 49,06%
Công ty TNHH Long Phương 35,06%
Trần Công Hưng 0,02%
Trần Đại Hải 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 21/02/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 20/01/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 25/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021

Xem thêm

TOP