Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 16.967 -1.533 (-8,29) 4,61 0,92
BGW 17.000 0 (0,00) 25,46 1,64
BLW 11.600 0 (0,00) 14,44 1,07
BNW 10.000 0 (0,00) 17,70 0,94
BTW 0 -34.500 (-100,00) 5,96 1,30
BWA 9.200 0 (0,00) 17,35 0,70
BWE 46.000 0 (0,00) 12,43 1,92
BWS 26.643 -357 (-1,32) 11,43 2,31
CLW 35.500 +230 (+6,92) 7,86 1,84
CMW 8.500 -400 (-4,49) 12,38 0,80
CTW 17.000 0 (0,00) 15,61 0,96
DNA 20.200 -1.400 (-6,48) 8,28 1,41
DNN 200 0 (0,00) 0,06 0,01
GDW 31.000 -1.700 (-5,20) 6,73 1,52
NBW 0 -21.400 (-100,00) 9,61 1,33
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,21%
Công ty TNHH Nước Sạch Ree 20,05%
Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Đông Á 10,00%
America Limited Liability Company 5,23%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 0,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 18/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 6 năm 2022 23/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023

Xem thêm

TOP