Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/04/2019 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.800 0 (0,00) 8,91 1,15
BGW 19.500 0 (0,00) 37,24 1,90
BLW 17.100 0 (0,00) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0,00) 11,57 0,87
BPW 14.900 -9.800 (-39,68) 12,79 1,35
BTW 0 -35.100 (-100,00) 9,29 1,48
BWA 10.800 0 (0,00) 14,48 0,85
BWE 44.700 -75 (-1,65) 12,88 2,21
BWS 34.800 +1.100 (+3,26) 14,24 3,28
CLW 30.000 0 (0,00) 17,48 1,83
CMW 14.700 0 (0,00) 45,10 1,41
CTW 27.200 0 (0,00) 18,27 1,58
DBW 10.000 0 (0,00) 222,38 0,84
GDW 0 -23.900 (-100,00) 14,13 1,42
NBW 20.100 -1.200 (-5,63) 12,99 1,33
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 17/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 10,92%
Hồ Lê Minh 7,23%
Nguyễn Thanh Phong 6,30%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 2,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 3 năm 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 15/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 09/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/03/2021

Xem thêm

TOP