Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/04/2019 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 22.700 0 (0,00) 10,09 1,50
BGW 17.500 0 (0,00) 29,70 1,65
BLW 17.100 0 (0,00) 23,61 1,59
BNW 8.700 0 (0,00) 15,59 0,79
BTW 0 -32.000 (-100,00) 13,74 1,32
BWA 12.000 0 (0,00) 21,92 0,92
BWS 33.020 +20 (+0,06) 14,82 2,92
CMW 15.300 0 (0,00) 20,04 1,40
CTW 20.000 0 (0,00) 14,40 1,13
DBW 10.000 0 (0,00) 223,76 0,86
DNA 24.500 0 (0,00) 13,12 1,64
GDW 0 -31.400 (-100,00) 22,14 1,72
NBW 0 -23.100 (-100,00) 14,06 1,45
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Lê Trọng Thuần 12,75%
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 10,92%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 2,31%
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn 2,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 20/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 18/01/2022
BCTC đã kiểm toán quý 3 năm 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 04/11/2021

Xem thêm

TOP