Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
19/04/2019 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 14.000 0 (0,00) 8,02 1,06
BGW 19.300 0 (0,00) 57,00 1,87
BLW 17.500 0 (0,00) 22,34 1,62
BNW 9.000 0 (0,00) 12,11 0,84
BPW 21.600 0 (0,00) 96,92 2,09
BTW 0 -28.600 (-100,00) 6,14 1,29
BWA 4.700 0 (0,00) 6,30 0,37
BWE 23.850 +5 (+0,21) 7,10 1,60
BWS 35.100 0 (0,00) 12,56 3,22
CLW 27.200 0 (0,00) 14,07 1,58
CMW 12.600 0 (0,00) 19,19 1,14
CTW 10.300 0 (0,00) 7,13 0,67
DBW 10.000 0 (0,00) 270,88 0,96
GDW 0 -19.500 (-100,00) 13,17 1,16
NBW 0 -19.500 (-100,00) 15,59 1,27
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 10,92%
Hồ Lê Minh 7,23%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 2,31%
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn 2,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 22/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 22/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP