Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.900 0 (0,00) 4,89 1,08
BGW 15.000 0 (0,00) 25,50 1,42
BLW 11.000 0 (0,00) 13,69 1,02
BNW 8.700 0 (0,00) 17,51 0,83
BTW 0 -27.000 (-100,00) 6,44 1,03
BWA 11.000 0 (0,00) 20,75 0,84
BWE 43.600 -15 (-0,34) 11,32 1,85
BWS 27.000 0 (0,00) 12,68 2,32
CLW 25.450 0 (0,00) 10,98 1,35
CMW 7.600 0 (0,00) 12,78 0,70
CTW 22.600 0 (0,00) 18,98 1,27
DNA 16.300 -2.700 (-14,21) 8,05 1,11
DNN 200 0 (0,00) 0,07 0,01
GDW 0 -30.900 (-100,00) 13,86 1,67
NBW 27.700 -1.600 (-5,46) 15,23 1,74
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng 60,08%
Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung 35,00%
Phạm Thị Quế Chi 0,02%
Phan Thịnh 0,01%
Trần Phước Thương 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 02/03/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2022 26/01/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 22/07/2022

Xem thêm

TOP