Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 21.000 -2.500 (-10,64) 5,81 1,06
BGW 18.300 0 (0,00) 29,05 1,71
BNW 9.200 0 (0,00) 7,81 0,86
BTW 37.700 -100 (-0,26) 7,36 1,31
BWA 8.800 0 (0,00) 29,90 0,68
BWE 42.500 +100 (+2,40) 13,17 1,86
BWS 33.500 -100 (-0,30) 11,51 2,71
CLW 34.450 0 (0,00) 9,05 1,79
CMW 14.417 +1.217 (+9,22) 15,84 1,27
CTW 23.533 -567 (-2,35) 12,88 1,26
DNA 25.000 0 (0,00) 8,73 1,57
DNN 200 0 (0,00) 0,08 0,01
DNW 31.405 +1.305 (+4,34) 11,56 1,62
GDW 24.700 -2.100 (-7,84) 10,24 1,29
NBW 25.625 -2.375 (-8,48) 11,54 1,67
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng 60,08%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đà Nẵng - Miền Trung 35,00%
Võ Thị Hòa 0,00%
Thái Quốc Khánh 0,00%
THÁI VĂN THÀNH 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2024 04/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 02/08/2023

Xem thêm

TOP