Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 20.750 -750 (-3,49) 5,74 1,03
BGW 17.000 0 (0,00) 23,06 1,60
BLW 10.900 0 (0,00) 13,57 1,01
BNW 10.000 0 (0,00) 13,13 0,94
BTW 35.700 +3.200 (+9,85) 7,05 1,29
BWA 8.100 0 (0,00) 15,28 0,62
BWE 42.900 +35 (+0,82) 11,92 1,72
BWS 29.500 +500 (+1,72) 11,91 2,44
CLW 42.650 0 (0,00) 9,85 2,11
CMW 9.100 0 (0,00) 10,71 0,83
CTW 16.000 0 (0,00) 16,70 0,93
DNA 23.000 0 (0,00) 8,37 1,50
DNN 200 0 (0,00) 0,06 0,01
GDW 0 -30.200 (-100,00) 6,95 1,51
NBW 0 -23.100 (-100,00) 9,97 1,39
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng 60,08%
Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung 35,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 02/08/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2023 09/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 02/03/2023

Xem thêm

TOP