Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/12/2017 DASC Không có Không có Không có
13/09/2010 HBS Không có 9500 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 7.300 0 (0,00) 6,65 0,63
BTW 15.500 +700 (+4,73) 7,20 1,06
BTW 19.983 +1.483 (+8,02) 7,20 1,06
BWA 9.600 +400 (+4,35) 8,91 0,74
BWE 25.400 +60 (+2,41) 10,39 0,89
CLW 16.400 -115 (-6,55) 10,35 0,99
CMW 0 -11.000 (-100,00) 16,96 0,90
CTW 6.100 0 (0,00) 5,05 0,46
DBW 10.000 0 (0,00) 322,39 0,99
DNW 14.700 -100 (-0,68) 15,00 1,34
GDW 15.600 0 (0,00) 11,53 1,15
GDW 18.400 -100 (-0,54) 11,53 1,15
HGW 15.500 0 (0,00) 22,43 0,85
HPW 8.000 0 (0,00) 10,45 0,94
NBW 0 -17.400 (-100,00) 15,88 1,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 53,15%
America Limited Liability Company 19,37%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 10,00%
Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Đông Á 1,89%
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Đông Á 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 26/07/2018

Xem thêm

TOP