Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/12/2017 DASC Không có Không có Không có
13/09/2010 HBS Không có 9500 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 7.300 0 (0,00) 9,98 0,89
BTW 15.022 +222 (+1,50) 6,22 0,84
BTW 15.500 +700 (+4,73) 6,22 0,84
BWA 9.600 +400 (+4,35) 9,34 0,44
BWE 24.700 -30 (-1,20) 11,42 0,88
CLW 18.200 0 (0,00) 9,24 1,21
CMW 0 -11.000 (-100,00) 21,99 1,20
CTW 6.100 0 (0,00) 5,33 0,47
DBW 10.000 0 (0,00) 328,81 0,99
DNW 14.700 -100 (-0,68) 10,52 0,98
GDW 15.600 0 (0,00) 8,44 1,12
GDW 18.300 +1.300 (+7,65) 8,44 1,12
HGW 15.500 0 (0,00) 22,99 0,82
HPW 8.000 0 (0,00) 9,23 0,89
NBW 17.100 0 (0,00) 16,39 1,15
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 53,15%
America Limited Liability Company 19,37%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 10,00%
Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Đông Á 1,89%
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Đông Á 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 26/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 06/04/2016

Xem thêm

TOP