Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi Măng (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 27.660 +660 (+2,44) 4,67 0,98
ADP 36.100 +100 (+0,28) 9,05 1,26
BHC 2.900 0 (0,00) -0,26 0,00
BHV 0 -3.700 (-100,00) 14,76 0,00
BT6 4.940 +140 (+2,92) -0,62 0,22
BTD 15.300 0 (0,00) 2,59 0,55
CDG 9.300 0 (0,00) 7,04 1,16
CHC 12.400 0 (0,00) 2,28 0,51
CLH 0 -14.100 (-100,00) 4,37 0,96
CQT 3.500 0 (0,00) 7,15 0,73
DAC 30.700 +4.000 (+14,98) 3,24 1,10
HVX 3.960 0 (0,00) -47,84 0,38
KPF 33.000 0 (0,00) 15,49 2,56
LBM 30.000 0 (0,00) 5,78 1,03
MBG 4.356 +356 (+8,90) 10,09 0,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TCT Công nghiệp Xi Măng Việt Nam 51,21%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 15,02%
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 30/03/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 09/11/2017

Xem thêm

TOP