Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi Măng (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 41.075 +75 (+0,18) 6,57 1,73
ADP 27.000 +200 (+0,75) 8,19 2,32
BDT 29.710 +310 (+1,05) 11,90 2,16
BHC 3.132 +332 (+11,86) 12,85 0,00
BT6 3.773 -327 (-7,98) -1,51 0,00
BTD 39.837 +37 (+0,09) 6,46 0,94
BTN 6.599 +799 (+13,78) -5,41 0,65
CCM 55.000 0 (0,00) 4,56 0,95
CDG 3.200 0 (0,00) 2,42 0,25
CDR 10.400 +1.300 (+14,29) 32,24 0,73
CLH 26.749 -251 (-0,93) 7,15 1,77
GAB 194.000 -30 (-0,15) 1.465,82 16,47
HT1 24.800 -20 (-0,80) 14,82 1,69
HVX 8.800 -11 (-1,23) 146,67 0,84
KPF 14.900 -35 (-2,29) 24,96 1,18
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam 51,21%
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 10,00%
Nguyễn Hữu Hiếu 6,42%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 0,34%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 07/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 29/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 16/10/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 16/07/2020

Xem thêm

TOP