Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi Măng (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 27.660 +660 (+2,44) 5,71 1,06
ADP 36.100 +100 (+0,28) 10,70 1,50
BHC 2.900 0 (0,00) -0,76 0,00
BHV 0 -3.700 (-100,00) -0,51 0,00
BT6 4.940 +140 (+2,92) -0,38 0,14
BTD 15.300 0 (0,00) 2,87 0,61
CDG 9.300 0 (0,00) 8,38 0,65
CHC 12.400 0 (0,00) 1,56 0,35
CLH 0 -16.100 (-100,00) 5,14 0,99
CQT 3.500 0 (0,00) 9,99 0,63
DAC 30.700 +4.000 (+14,98) 40,04 1,07
HVX 3.000 0 (0,00) 12,77 0,28
KPF 30.100 +10 (+0,33) 87,08 2,50
LBM 28.500 +90 (+3,26) 4,38 0,94
MBG 4.981 +81 (+1,65) 15,68 0,47
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TCT Công nghiệp Xi Măng Việt Nam 51,21%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 15,02%
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 26/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP