Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 19.502 +2 (+0,01) -69,11 1,72
ART 9.955 +155 (+1,58) 316,33 0,86
BMS 19.713 -687 (-3,37) 5,27 1,27
BVS 32.473 -527 (-1,60) 9,99 1,14
CSI 22.036 -464 (-2,06) 52,31 2,13
CTS 28.300 -45 (-1,56) 10,57 1,89
DSC 19.126 -374 (-1,92) -339,24 1,76
EVS 37.073 +573 (+1,57) 10,15 2,40
FTS 62.500 -140 (-2,19) 17,43 3,56
HAC 12.765 -235 (-1,81) 12,46 1,18
HBS 12.719 +819 (+6,88) 92,54 1,10
HCM 38.050 -60 (-1,55) 13,31 2,42
IVS 12.090 -110 (-0,90) 29,39 1,21
MBS 33.711 -89 (-0,26) 16,90 2,94
ORS 28.114 -386 (-1,35) 15,61 2,53
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 57,80%
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt 5,36%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 05/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 04/03/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 20/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 22/10/2020

Xem thêm

TOP