Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 25.000 0 (0,00) 62,71 1,53
DNC 0 -61.900 (-100,00) 12,33 4,33
DNH 25.500 0 (0,00) 10,29 1,75
DTV 29.000 0 (0,00) 7,49 1,55
EAD 16.400 0 (0,00) 7,43 1,31
EBA 0 -15.900 (-100,00) 43,65 1,46
GHC 31.100 0 (0,00) 6,73 1,77
HJS 0 -21.000 (-100,00) 8,98 1,48
HNA 11.100 +1.200 (+12,12) 36,65 0,99
HND 15.995 +495 (+3,19) 6,82 1,29
HTE 5.100 0 (0,00) 9,48 0,47
ISH 13.600 0 (0,00) 6,84 1,05
NBP 12.018 +218 (+1,85) 7,58 0,60
NCP 11.500 0 (0,00) 916,66 2,53
NT2 18.500 +10 (+0,54) 7,06 1,29
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phương Thừa Vũ 4,39%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 29/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP