Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 16.500 -400 (-2,37) 15,70 1,12
AMS 16.240 -160 (-0,98) 7,70 1,21
ATB 2.852 +252 (+9,69) -3,67 0,89
B82 2.521 +21 (+0,84) 24,36 0,25
BHT 15.000 +1.700 (+12,78) -4,55 0,00
BMN 13.200 0 (0,00) 8,25 1,21
BOT 23.693 +1.293 (+5,77) -13,60 4,32
BTU 15.900 +1.000 (+6,71) 7,07 1,09
BUD 17.100 0 (0,00) 23,04 1,43
C12 5.763 +463 (+8,74) 8,14 0,35
SII 17.200 0 (0,00) -12,35 0,79
TCD 32.300 -40 (-1,22) 6,91 2,31
TGG 30.250 -225 (-6,92) 13,05 2,69
THG 94.500 -240 (-2,47) 10,88 2,95
TTA 17.000 -20 (-1,16) 18,86 1,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành 21,88%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 02/11/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 26/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 01/06/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 01/06/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 02/02/2021

Xem thêm

TOP