Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 30.500 0 (0,00) 8,34 1,89
BGW 17.200 0 (0,00) 29,24 1,63
BLW 20.100 0 (0,00) 27,75 1,87
BNW 8.700 0 (0,00) 17,51 0,83
BTW 0 -27.000 (-100,00) 6,44 1,03
BWA 11.000 0 (0,00) 20,10 0,84
BWE 46.000 +50 (+1,09) 11,74 2,03
BWS 28.100 -1.800 (-6,02) 13,56 2,48
CLW 22.050 0 (0,00) 9,51 1,17
CMW 12.400 0 (0,00) 15,42 1,16
CTW 30.500 0 (0,00) 21,30 1,73
DNA 13.900 +1.800 (+14,88) 6,86 0,94
DNN 200 0 (0,00) 0,07 0,01
GDW 0 -26.900 (-100,00) 10,05 1,51
NBW 0 -16.200 (-100,00) 8,51 0,97
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/01/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 65,42%
America Limited Liability Company 8,47%
Hồ Thị Quý Mão 5,09%
Nguyễn Thị Kiên Giang 1,87%
Trương Thanh Hùng 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 01/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019

Xem thêm

TOP