Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

CÔNG BỐ THÔNG TIN »

Ngày cật nhật Nội dung

Xem thêm

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 12.100 0 (0,00) 60,02 1,17
CBC 9.700 0 (0,00) 123,91 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 21,36 2,13
CPA 4.800 0 (0,00) -1,89 0,99
CTP 3.100 0 (0,00) 5,81 0,25
EPC 6.200 0 (0,00) 7,26 0,13
FGL 11.100 0 (0,00) -7,41 1,29
HKT 0 -3.000 (-100,00) 69,95 0,29
IFS 16.000 0 (0,00) 6,24 1,92
NAF 22.500 0 (0,00) 21,66 1,87
PCF 6.000 0 (0,00) 131,87 0,79
QHW 15.500 +1.500 (+10,71) 4,34 0,82
SCD 24.400 +40 (+1,66) 12,48 1,05
SKH 19.019 +19 (+0,10) 5,64 1,50
VCF 206.000 +500 (+2,48) 8,04 3,77
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố

Xem thêm

TOP