Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
22/11/2011 PHS Không có 85000 Không có
22/11/2011 PHS Không có 85000 Không có
20/01/2010 TVSI Bán 37000 Không có
06/01/2010 TVSI Bán 122000 Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 445 -55 (-11,00) 170,19 0,05
ALV 2.200 0 (0,00) 31,23 0,19
AMC 0 -17.500 (-100,00) 5,49 1,01
ATG 600 +3 (+5,26) -0,59 0,07
BKC 6.280 +280 (+4,67) 5,34 0,41
BMC 9.600 +60 (+6,66) 7,40 0,59
BMJ 15.100 0 (0,00) 5,92 1,11
CMI 1.900 +200 (+11,76) -2,09 0,00
DHM 3.990 0 (0,00) 26,59 0,35
HGM 0 -36.000 (-100,00) 69,18 2,83
HPM 0 -12.900 (-100,00) -9,66 1,87
KCB 3.000 0 (0,00) -0,90 0,37
KHB 555 -45 (-7,50) -3,21 0,11
KHD 7.565 +165 (+2,23) 5,38 0,66
KSB 13.100 +75 (+6,07) 2,13 0,54
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Thành Tâm 40,00%
Nguyễn Sơn 6,84%
Nguyễn Thị Kim Xuân 6,27%
TCT Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) 6,27%
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) 5,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 18/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 19/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019

Xem thêm

TOP