Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.867 +467 (+13,74) -3,71 0,00
APT 3.600 0 (0,00) -0,15 0,00
ATA 4.200 +500 (+13,51) -9,92 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -43,01 1,04
AVF 1.200 +100 (+9,09) -0,49 0,00
BLF 3.419 -81 (-2,31) -3,29 0,27
CAD 1.800 +200 (+12,50) -5,52 0,00
CAT 22.400 0 (0,00) 4,36 1,61
CCA 9.800 -100 (-1,01) 12,03 0,66
CFC 8.300 -400 (-4,60) -11,15 0,69
CQN 23.100 0 (0,00) 16,25 1,78
DAT 26.000 -50 (-1,88) 19,67 1,77
DBC 56.800 -20 (-0,35) 5,32 1,40
FMC 50.400 +75 (+1,51) 11,26 2,00
GTN 18.750 -30 (-1,57) 46,62 1,15
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư VINA 22,05%
Công ty Cổ phần Transimex 20,00%
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần 18,00%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt 5,93%
Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia 0,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 12/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP