Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần SPI (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 500 +100 (+25,00) 212,73 0,06
ALV 2.200 0 (0,00) 31,23 0,19
AMC 17.900 +400 (+2,29) 5,61 1,03
ATG 620 +2 (+3,33) -0,61 0,07
BKC 5.900 +500 (+9,26) 5,42 0,45
BMC 10.200 +60 (+6,25) 7,86 0,63
BMJ 15.100 0 (0,00) 5,92 1,11
CMI 1.900 0 (0,00) -2,09 0,00
DHM 3.940 -5 (-1,25) 26,26 0,35
HGM 0 -36.000 (-100,00) 69,18 2,83
HPM 0 -12.900 (-100,00) -9,66 1,87
KCB 3.000 0 (0,00) -0,90 0,37
KHB 600 0 (0,00) -3,47 0,12
KHD 8.080 +480 (+6,32) 5,74 0,70
KSB 13.700 +60 (+4,58) 2,23 0,57
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Hoa Thúy 5,12%
Hoàng Minh Chính 4,87%
Phạm Thị Mai Tuyết 4,46%
Cao Xuân Tân 4,39%
Nguyễn Minh Đạt 3,74%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 06/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 01/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm

TOP