Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần SPI (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 482 +82 (+20,50) -6,17 0,05
AMC 20.257 +1.757 (+9,50) 5,12 1,09
ATG 1.210 -1 (-0,81) -2,55 0,13
BKC 0 -5.800 (-100,00) -4,05 0,49
BMC 15.800 +10 (+0,63) 11,80 1,02
BMJ 17.000 0 (0,00) 4,71 0,79
DHM 4.730 0 (0,00) 23,22 0,42
GLC 11.700 0 (0,00) 6,17 1,56
HGM 0 -39.300 (-100,00) 17,11 3,30
HPM 0 -11.900 (-100,00) 9,30 1,47
KCB 1.800 0 (0,00) 30,90 0,16
KHD 44.800 0 (0,00) 14,08 3,30
KSB 21.650 +10 (+0,46) 3,61 1,10
KSH 680 0 (0,00) -8,52 0,07
KSQ 2.102 -198 (-8,61) 17,94 0,22
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/07/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Minh Chính 4,87%
Phạm Thị Mai Tuyết 4,46%
Cao Xuân Tân 4,39%
Nguyễn Minh Đạt 3,74%
Bùi Văn Hiếu 3,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 14/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 01/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 31/07/2018

Xem thêm

TOP