Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần SPI (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ALV 0 -3.300 (-100,00) 1,33 0,27
AMC 22.000 -1.000 (-4,35) 5,81 1,34
ATG 1.480 -2 (-1,33) -3,40 0,15
BKC 0 -9.100 (-100,00) -12,32 0,75
BMC 14.150 -15 (-1,04) 13,02 0,89
BMJ 14.900 0 (0,00) 5,63 0,95
CMI 0 -700 (-100,00) -0,09 0,82
DHM 4.910 +1 (+0,20) 23,49 0,43
HGM 41.000 -2.000 (-4,65) 13,88 2,27
HPM 0 -11.900 (-100,00) 10,91 1,37
KCB 2.800 +300 (+12,00) -6,05 0,28
KHB 0 -1.000 (-100,00) -0,63 0,12
KHD 36.800 0 (0,00) 2,08 0,49
KSB 27.800 -30 (-1,06) 4,39 1,47
KSH 1.190 -3 (-2,45) -302,79 0,12
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/03/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Minh Chính 4,87%
Phạm Thị Mai Tuyết 4,46%
Cao Xuân Tân 4,39%
Nguyễn Minh Đạt 3,74%
Bùi Văn Hiếu 3,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 14/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 01/11/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 04/05/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 11/04/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2017 05/02/2018

Xem thêm

TOP