Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến sào Khánh Hòa (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/04/2018 BVS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 10.200 0 (0,00) 144,46 0,98
CFV 21.300 0 (0,00) 87,05 2,06
CPA 8.800 0 (0,00) -15,75 2,02
CTP 5.914 -186 (-3,05) 31,75 0,47
EPC 6.200 0 (0,00) 528,28 0,68
FGL 10.500 0 (0,00) -5,27 1,74
HKT 6.039 -161 (-2,60) -18,82 0,55
IFS 24.800 0 (0,00) 9,19 2,04
NAF 29.000 -115 (-3,81) 26,34 2,26
PCF 5.513 +313 (+6,02) 53,74 0,69
QHW 19.684 -316 (-1,58) 6,02 0,95
SCD 19.000 0 (0,00) -13,44 0,91
SKH 21.638 +38 (+0,18) 8,88 1,64
SKN 8.300 +1.000 (+13,70) 10,72 0,81
VCF 257.900 +1.670 (+6,92) 11,05 4,14
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa 51,00%
Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang 7,00%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 29/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 01/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 01/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 02/11/2020

Xem thêm

TOP