Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
24/12/2019 FPTS Mua 23464 23464
10/07/2018 BVS Không có Không có Không có
08/03/2017 KEVS Không có Không có Không có
26/08/2016 BVS Mua 36653 36653
12/08/2016 BVS Mua 36653 36653
30/06/2015 VCSC Không có Không có Không có
30/06/2015 VCSC Không có Không có Không có
30/06/2014 VCSC Không có Không có Không có
06/11/2013 FPTS Mua 23781 23781

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 25.000 0 (0,00) 62,71 1,53
DNC 56.400 0 (0,00) 12,33 4,33
DNH 26.000 0 (0,00) 10,50 1,79
DTV 29.000 +3.700 (+14,62) 7,49 1,55
EAD 16.400 0 (0,00) 7,43 1,31
EBA 0 -15.900 (-100,00) 43,65 1,46
GHC 30.652 -248 (-0,80) 6,63 1,75
HJS 0 -21.000 (-100,00) 8,98 1,48
HNA 9.900 0 (0,00) 32,69 0,88
HND 14.946 -54 (-0,36) 6,37 1,21
HTE 5.100 -100 (-1,92) 9,48 0,47
ISH 13.714 -86 (-0,62) 6,90 1,06
NBP 10.800 0 (0,00) 6,82 0,54
NCP 11.500 0 (0,00) 916,66 2,53
NT2 18.400 +30 (+1,65) 7,02 1,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Sông Đà 50,96%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 9,59%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 8,40%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 8,40%
Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (Non-ucis)) 4,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 10/04/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP