Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
24/12/2019 FPTS Mua 23464 23464
10/07/2018 BVS Không có Không có Không có
08/03/2017 KEVS Không có Không có Không có
26/08/2016 BVS Mua 36653 36653
12/08/2016 BVS Mua 36653 36653
30/06/2015 VCSC Không có Không có Không có
30/06/2015 VCSC Không có Không có Không có
30/06/2014 VCSC Không có Không có Không có
06/11/2013 FPTS Mua 23781 23781

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 24.000 0 (0,00) -580,41 1,51
DNC 0 -54.000 (-100,00) 10,21 3,65
DNH 25.000 0 (0,00) 13,23 1,81
DTV 35.600 0 (0,00) 9,19 1,91
EAD 15.800 0 (0,00) 7,16 1,27
EBA 0 -9.900 (-100,00) 27,18 0,91
GHC 33.400 +400 (+1,21) 6,35 1,79
HJS 22.400 +400 (+1,82) 9,01 1,56
HNA 10.500 0 (0,00) -65,00 0,97
HND 19.119 +319 (+1,70) 6,66 1,51
HTE 6.004 +4 (+0,07) 11,16 0,60
ISH 15.400 0 (0,00) 7,98 1,35
NBP 14.500 -1.500 (-9,38) 19,44 0,72
NCP 10.000 0 (0,00) -668,95 2,19
PIC 8.700 +100 (+1,16) 28,73 0,82
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Sông Đà 50,96%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 9,59%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 8,40%
Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (Non-ucis)) 4,67%
Forum One-VCG Partners Vietnam Fund 3,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 27/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 10/04/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP