Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 4.500 0 (0,00) 1,51 0,28
ACS 11.000 0 (0,00) 9,84 0,74
AMS 7.500 -100 (-1,32) 7,42 0,61
ASD 3.100 0 (0,00) 6,10 0,25
ATB 700 +100 (+16,67) -3,07 0,07
B82 400 0 (0,00) 3,87 0,04
BDC 7.800 0 (0,00) 15,48 0,69
BHA 11.200 0 (0,00) -14,84 1,28
BHT 6.300 0 (0,00) -1,91 0,00
BM9 10.200 0 (0,00) 14,32 0,95
HUB 18.500 0 (0,00) 4,45 0,66
SC5 17.600 -40 (-2,22) 9,68 0,75
SII 17.900 +40 (+2,28) 44,40 0,74
TCD 9.690 -21 (-2,12) 5,18 0,74
TGG 1.170 0 (0,00) 39,41 0,11
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 50,61%
Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. 38,00%
VIAC (No. 1) Limited Partnership 10,90%
CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành 2,87%
CTCP Tư vấn Quản lý BDSC 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 31/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 21/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 28/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP