Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 11.000 0 (0,00) 10,23 0,74
AMS 9.440 -60 (-0,63) 4,96 0,72
ATB 1.500 0 (0,00) -1,93 0,46
B82 900 0 (0,00) 8,70 0,09
BHT 13.300 0 (0,00) -4,03 0,00
BMN 15.800 0 (0,00) 9,87 1,45
BOT 48.900 0 (0,00) -28,86 8,14
BTU 12.500 0 (0,00) 5,56 0,85
BUD 15.800 0 (0,00) 21,29 1,33
C12 4.100 0 (0,00) 5,79 0,25
DTK 11.700 +100 (+0,86) 13,49 1,04
ROS 4.970 +4 (+0,81) 141,60 0,46
SC5 20.900 +25 (+1,21) 7,31 0,84
SII 18.650 0 (0,00) -11,62 0,85
TCD 12.800 +20 (+1,58) 2,90 0,92
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/07/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 50,61%
Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. 38,00%
VIAC (No. 1) Limited Partnership 10,90%
CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành 2,87%
CTCP Tư vấn Quản lý BDSC 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 27/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 26/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 28/10/2020

Xem thêm

TOP