Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.200 0 (0,00) 13,96 0,83
DRG 7.300 0 (0,00) 56,19 0,69
DRI 3.489 -411 (-10,54) 6,55 0,30
GER 8.600 0 (0,00) 19,05 0,75
GVR 8.300 -16 (-1,89) 9,99 0,72
HCD 2.150 -2 (-0,92) 2,95 0,17
HNP 39.000 0 (0,00) 14,06 1,51
HRC 40.500 0 (0,00) 158,42 2,28
IRC 9.700 0 (0,00) 20,47 0,93
LNC 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
NHH 37.000 -140 (-3,64) 22,04 2,59
NNG 7.000 0 (0,00) -1,05 0,49
NSG 12.600 0 (0,00) 38,84 1,15
PGN 12.659 -141 (-1,10) 8,07 1,07
PHR 34.350 -255 (-6,91) 10,38 1,84
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Trị 51,19%
Phạm Thị Xuân Thủy 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 27/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm

TOP