Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 23.856 +2.956 (+14,14) 18,17 2,06
DPD 20.700 0 (0,00) 0,00 2,06
DRG 16.620 +320 (+1,96) 24,74 1,33
DRI 14.942 +642 (+4,49) 11,61 1,40
GER 4.200 0 (0,00) 22,50 0,37
HCD 10.500 +15 (+1,44) 21,64 0,79
HII 18.350 -10 (-0,54) 9,25 0,95
HNP 18.300 0 (0,00) 7,42 0,69
HRC 58.000 0 (0,00) 200,36 3,30
IRC 8.700 0 (0,00) 11,01 0,82
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NHH 38.500 +125 (+3,35) 11,76 2,32
NNG 16.706 +806 (+5,07) 11,97 1,05
NSG 7.094 +94 (+1,34) 21,87 0,65
PGN 17.490 -310 (-1,74) 7,43 1,46
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Phước 97,35%
Huỳnh Quang Vĩnh 0,03%
Nguyễn Trường Vỹ 0,02%
Nguyễn Thị Cẩm Vân 0,01%
Trần Thị Ngọc Liên 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 26/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 10/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 01/04/2021

Xem thêm

TOP