Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 16.680 +180 (+1,09) 6,75 1,24
C21 21.700 +2.700 (+14,21) 7,08 0,57
CLX 11.000 0 (0,00) 7,39 0,83
DLR 9.100 0 (0,00) -4,64 0,00
EFI 3.100 0 (0,00) 140,89 0,38
EIN 3.900 -300 (-7,14) 7,32 0,36
HD2 6.800 -1.100 (-13,92) 13,30 0,50
HD8 6.200 0 (0,00) 4,18 0,46
HIZ 22.500 -3.700 (-14,12) 7,45 0,96
HPI 15.725 +725 (+4,83) 5,23 0,98
IDV 32.800 +1.800 (+5,81) 4,03 1,72
NDN 13.554 +254 (+1,91) 9,24 1,01
NRC 7.000 +200 (+2,94) 1,61 0,40
PV2 2.610 -90 (-3,33) 7,72 0,41
PVL 1.301 +1 (+0,08) -8,99 0,28
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV 20,00%
America Limited Liability Company 9,49%
Trần Hữu Hai 6,74%
Phạm Đình Bá Duy 6,24%
Shih Kuan Tung 2,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 04/05/2019

Xem thêm

TOP