Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 18.070 -30 (-0,17) 4,87 0,69
CLX 11.040 +40 (+0,36) 7,72 0,92
EFI 6.900 -600 (-8,00) 10,18 0,29
EIN 5.820 -680 (-10,46) 16,54 0,31
HD2 12.900 -300 (-2,27) 2,40 0,51
HU6 6.900 0 (0,00) 4,51 0,40
IDJ 2.900 -100 (-3,33) 1,89 0,30
IDV 29.600 0 (0,00) 7,73 2,15
MH3 20.000 0 (0,00) 3,76 1,41
NDN 12.181 -119 (-0,97) 6,09 0,99
NHN 30.000 0 (0,00) 0,00 0,00
NRC 35.298 +498 (+1,43) 5,99 2,10
NTB 540 -60 (-10,00) -0,04 0,00
NTC 50.190 -410 (-0,81) 3,30 2,63
PV2 0 -3.100 (-100,00) 7,17 0,51
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV 20,00%
America Limited Liability Company 15,92%
Trần Hữu Hai 6,74%
Shih Kuan Tung 3,55%
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương 3,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 23/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2018 27/07/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2017 08/11/2017

Xem thêm

TOP