Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.200 0 (0,00) 13,96 0,83
DRG 7.300 0 (0,00) 55,03 0,69
DRI 3.832 +32 (+0,84) 7,20 0,33
GER 8.600 0 (0,00) 19,05 0,75
GVR 9.100 +40 (+4,59) 10,96 0,79
HCD 2.420 +15 (+6,60) 3,32 0,19
HNP 39.000 0 (0,00) 14,06 1,51
HRC 34.500 -255 (-6,88) 134,95 1,94
IRC 9.700 0 (0,00) 20,47 0,93
LNC 10.000 0 (0,00) 80,21 0,97
NHH 38.500 +250 (+6,94) 22,94 2,70
NNG 7.109 -291 (-3,93) -1,07 0,50
NSG 12.600 0 (0,00) 38,84 1,15
PGN 12.933 +33 (+0,26) 8,32 1,11
PHR 38.850 +250 (+6,87) 11,74 2,08
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 69,12%
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai 13,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 07/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 23/03/2016
BCTC đã kiểm toán năm 2014 10/06/2015

Xem thêm

TOP