Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 10 (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 86.165 +65 (+0,08) 110,83 4,92
BXT 10.600 0 (0,00) 0,00 0,00
CCP 13.571 -1.629 (-10,72) 1.370,23 0,99
CCR 26.489 +89 (+0,34) 17,01 2,28
CCT 10.000 0 (0,00) 142,20 1,05
CDN 29.854 +54 (+0,18) 13,47 2,17
CMP 8.300 0 (0,00) 19,15 0,75
CPI 8.464 +964 (+12,85) -610,31 0,00
DDH 5.300 0 (0,00) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0,00) 0,00 0,00
DL1 10.209 -91 (-0,88) 50,96 0,90
DNL 20.000 0 (0,00) 9,05 1,49
DS3 6.914 -86 (-1,23) 10,01 0,65
DVP 57.400 +40 (+0,70) 9,93 1,87
DXP 21.131 +431 (+2,08) 9,77 1,15
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 51,00%
Đặng Thanh Phong 5,00%
Hồ Ngọc Nghĩa 1,65%
Cao Văn Phúc 1,51%
Bộ Giao thông Vận tải 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 03/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 04/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 27/03/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm

TOP