Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
03/06/2020 BSI Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 507 -93 (-15,50) 212,73 0,06
ALV 1.800 0 (0,00) 3,15 0,16
AMC 0 -19.200 (-100,00) 6,76 1,08
ATG 540 0 (0,00) -0,68 0,06
BKC 0 -5.600 (-100,00) 4,39 0,43
BMC 12.300 -10 (-0,80) 9,84 0,75
BMJ 22.500 0 (0,00) 8,82 1,65
CMI 1.300 0 (0,00) -0,79 0,00
DHM 7.500 +29 (+4,02) 49,88 0,66
HGM 29.848 -3.052 (-9,28) 124,18 2,81
HPM 0 -12.900 (-100,00) -7,56 2,05
KCB 1.600 0 (0,00) -0,48 0,20
KHB 500 0 (0,00) -266,92 0,10
KHD 9.300 +100 (+1,09) 6,61 0,81
KSB 26.500 +170 (+6,85) 4,30 1,06
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Văn Giang 4,82%
Phan Thanh Vũ 4,33%
Nguyễn Văn Dũng 0,00%
Nguyễn Thị Hiên 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2015 19/05/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2014 31/03/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2014 26/03/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2014 13/11/2014
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2014 29/08/2014

Xem thêm

TOP