Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 85.350 -850 (-0,99) 109,79 4,88
BXT 10.600 0 (0,00) 0,00 0,00
CCP 13.600 0 (0,00) 1.373,16 0,99
CCR 27.359 +859 (+3,24) 17,57 2,36
CCT 10.000 0 (0,00) 142,20 1,05
CDN 29.833 +33 (+0,11) 13,47 2,17
CMP 8.300 0 (0,00) 19,15 0,75
CPI 8.500 0 (0,00) -612,90 0,00
DDH 5.300 0 (0,00) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0,00) 0,00 0,00
DL1 10.182 +82 (+0,81) 51,47 0,91
DNL 20.000 0 (0,00) 9,05 1,49
DS3 6.963 +63 (+0,91) 10,16 0,66
DVP 58.700 +130 (+2,26) 10,15 1,91
DXP 21.588 +188 (+0,88) 9,77 1,15
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 18/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 95,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 26/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 08/02/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 26/10/2020

Xem thêm

TOP