Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 25.000 0 (0,00) -604,59 1,57
DNC 54.900 -6.000 (-9,85) 10,38 3,71
DNH 25.000 0 (0,00) 13,23 1,81
DTV 35.600 0 (0,00) 9,19 1,91
EAD 15.800 0 (0,00) 7,16 1,27
EBA 0 -9.900 (-100,00) 27,18 0,91
GHC 32.000 0 (0,00) 6,09 1,71
HJS 22.000 0 (0,00) 8,77 1,52
HNA 10.600 0 (0,00) -65,58 0,98
HND 17.923 -77 (-0,43) 6,87 1,40
HTE 5.800 +300 (+5,45) 10,78 0,53
ISH 14.508 +8 (+0,06) 7,29 1,20
NBP 0 -14.000 (-100,00) 18,77 0,70
NCP 10.000 0 (0,00) -668,95 2,19
PIC 0 -9.000 (-100,00) 29,72 0,84
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 10/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 74,08%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 5,17%
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 4,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 18/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP