Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.500 +200 (+0,58) 7,24 2,08
BHA 13.600 0 (0,00) 16,86 1,28
BSA 15.722 +122 (+0,78) 8,42 1,24
DNC 0 -60.500 (-100,00) 13,75 4,34
DNH 41.000 0 (0,00) 16,44 2,99
DTE 24.231 -169 (-0,69) 8.325,35 2,30
DTK 0 -13.400 (-100,00) 14,11 1,24
DTV 45.300 0 (0,00) 10,55 2,30
EAD 19.600 0 (0,00) 14,58 1,66
GE2 32.900 0 (0,00) 0,00 0,00
GHC 38.955 -145 (-0,37) 10,60 1,80
GSM 14.250 +350 (+2,52) 11,13 1,04
HJS 0 -32.600 (-100,00) 13,57 2,31
NBP 14.320 -380 (-2,59) 15,46 0,78
NTH 0 -40.000 (-100,00) 10,05 2,81
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 94,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 27/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 02/06/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/04/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2020 04/02/2021

Xem thêm

TOP