Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 26.275 -625 (-2,32) 20,01 2,27
DPD 24.000 0 (0,00) 0,00 2,28
DRG 21.486 -314 (-1,44) 26,65 1,75
DRI 17.140 -160 (-0,92) 12,88 1,70
GER 4.200 0 (0,00) 22,50 0,37
HCD 12.850 +15 (+1,18) 9,80 0,96
HII 20.100 0 (0,00) 10,86 1,18
HNP 21.200 0 (0,00) 8,60 0,80
HRC 53.600 0 (0,00) 197,74 3,05
IRC 8.700 0 (0,00) 10,46 0,82
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NHH 40.000 -50 (-1,23) 10,43 2,28
NNG 18.961 -39 (-0,21) 14,70 1,19
NSG 7.500 0 (0,00) 23,12 0,69
PGN 14.578 -22 (-0,15) 8,89 1,31
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Nguyễn Thanh Hải 1,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 29/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 25/08/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021

Xem thêm

TOP