Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 9.400 0 (0,00) 15,87 0,87
DRG 8.800 0 (0,00) 60,16 0,74
DRI 4.124 -76 (-1,81) 32,41 0,40
GVR 12.050 -5 (-0,41) 15,69 0,96
HCD 2.930 -3 (-1,01) 9,90 0,23
HNP 19.600 0 (0,00) 7,07 0,76
HRC 45.900 -340 (-6,89) 167,24 2,61
IRC 9.400 0 (0,00) 24,67 0,91
LNC 10.000 0 (0,00) 80,21 0,97
NHH 53.200 -130 (-2,38) 34,39 3,78
NNG 12.000 +1.000 (+9,09) -2,23 0,82
NSG 10.300 0 (0,00) 31,75 0,94
PGN 11.908 -292 (-2,39) 5,15 1,07
PHR 58.100 -40 (-0,68) 9,34 2,54
PLP 7.640 -8 (-1,03) 6,14 0,72
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Nguyễn Thanh Hải 3,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 07/08/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 06/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 01/11/2019

Xem thêm

TOP