Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 21.000 0 (0,00) 16,18 1,75
DPD 23.500 0 (0,00) 41,15 2,12
DRG 6.200 +100 (+1,64) 26,68 0,56
DRI 7.825 +225 (+2,96) 9,58 1,00
GER 6.200 0 (0,00) 16,04 0,54
HCD 7.220 +14 (+1,97) 5,63 0,55
HII 4.280 +5 (+1,18) 5,21 0,30
HNP 21.100 0 (0,00) 17,49 0,82
HRC 55.000 0 (0,00) 169,34 3,03
IRC 8.200 0 (0,00) 17,07 0,78
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NHH 14.500 +15 (+1,04) 8,67 0,84
NNG 22.500 0 (0,00) 14,00 1,41
NSG 14.000 0 (0,00) 43,15 1,28
PCH 5.006 -194 (-3,73) 8,15 0,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 27/01/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Mạnh Tú 4,52%
Nguyễn Thu Hằng 2,50%
Trần Thị Vui 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/07/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2022 30/12/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 28/07/2022

Xem thêm

TOP