Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 28.000 0 (0,00) 70,24 1,71
DNC 56.997 -903 (-1,56) 11,35 3,98
DNH 26.000 0 (0,00) 10,50 1,79
DTV 25.300 0 (0,00) 6,53 1,36
EAD 16.400 0 (0,00) 7,43 1,31
EBA 0 -15.900 (-100,00) 43,65 1,46
GHC 31.600 0 (0,00) 6,72 1,79
HJS 21.000 0 (0,00) 8,98 1,48
HNA 9.917 -1.583 (-13,77) 32,75 0,89
HND 13.614 +14 (+0,10) 5,80 1,10
HTE 5.155 -145 (-2,74) 9,58 0,47
ISH 13.200 0 (0,00) 6,64 1,02
NBP 0 -11.300 (-100,00) 7,14 0,57
NCP 11.500 +1.500 (+15,00) 916,66 2,53
NT2 16.250 -35 (-2,10) 6,20 1,13
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 31/03/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Hồi 23,55%
Nguyễn Thùy Dương 23,55%
Chu Văn Lượng 23,55%
Đặng Thị Dự 13,32%
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2019 18/02/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 07/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 11/03/2019

Xem thêm

TOP