Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 10.911 -689 (-5,94) 113,63 0,94
ART 5.921 +121 (+2,09) 10,53 0,50
BMS 9.334 +1.134 (+13,83) 11,32 0,64
BVS 22.770 -1.730 (-7,06) 14,48 0,94
CSI 16.500 0 (0,00) 26,42 1,64
CTS 16.650 -120 (-6,72) 25,84 1,42
DSC 8.820 -480 (-5,16) -50,17 0,84
EVS 10.019 -481 (-4,58) 235,54 0,86
FTS 18.150 -130 (-6,68) 12,00 1,22
HAC 8.959 +1.059 (+13,41) 16,35 0,75
HBS 6.081 -19 (-0,31) 62,54 0,52
HCM 31.000 -230 (-6,90) 19,54 2,29
IVS 9.975 -525 (-5,00) -18,18 1,06
MBS 22.533 -1.067 (-4,52) 15,79 1,98
ORS 14.035 -1.165 (-7,66) 10,45 1,80
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 19/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vũ Lê Thùy Linh 9,30%
Nguyễn Thị Minh Loan 8,00%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 3,96%
La Mỹ Phượng 2,05%
Công ty cổ phần Hoàn Lộc Việt 1,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2020 22/10/2020
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2020 02/12/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2020 22/07/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 21/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020

Xem thêm

TOP