Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 35.500 0 (0,00) 7,91 2,15
BHA 11.900 -200 (-1,65) 14,75 1,12
BSA 16.480 -320 (-1,90) 11,30 1,30
DNC 0 -68.400 (-100,00) 14,12 4,91
DNH 42.000 0 (0,00) 17,23 2,95
DTE 24.927 -173 (-0,69) 8.564,48 2,37
DTK 14.886 -214 (-1,42) 14,46 1,37
DTV 40.000 -5.300 (-11,70) 9,32 2,03
EAD 23.100 0 (0,00) 17,19 1,96
GE2 31.000 0 (0,00) 21,67 1,63
GHC 30.706 +106 (+0,35) 9,89 1,60
GSM 14.000 0 (0,00) 8,07 0,97
HJS 0 -34.000 (-100,00) 13,67 2,41
NBP 0 -18.100 (-100,00) 7,08 0,88
NTH 0 -37.000 (-100,00) 8,59 2,60
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Võ Thụy Vân Khanh 10,17%
Bùi Thị Sâm 6,56%
Trần Minh Hòa 6,41%
Đinh Thị Hiên 6,15%
Nguyễn Cao Nguyên 3,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2021 28/10/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2021 16/07/2021
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2021 28/09/2021
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021

Xem thêm

TOP