Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 58.207 +7 (+0,01) 12,61 3,29
BHA 17.200 0 (0,00) 10,54 1,28
BSA 22.600 +100 (+0,44) 15,58 1,67
DNC 0 -53.600 (-100,00) 9,21 3,03
DNH 60.000 +4.200 (+7,53) 22,56 4,80
DTE 4.000 0 (0,00) 4,62 0,35
DTK 10.900 0 (0,00) 13,76 0,91
DTV 37.500 0 (0,00) 6,09 1,72
GHC 29.333 +33 (+0,11) 8,98 1,46
GSM 18.300 -2.200 (-10,73) 14,42 1,05
HJS 32.618 +218 (+0,67) 13,60 2,25
HND 14.134 -166 (-1,16) 16,01 1,18
HPD 26.421 +921 (+3,61) 9,23 1,81
NBP 0 -13.100 (-100,00) 19,51 0,68
NT2 22.700 +15 (+0,66) 13,81 1,51
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
NGUYỄN VĂN CAO 18,53%
Võ Thụy Vân Khanh 10,17%
Trần Minh Hòa 6,94%
Bùi Thị Sâm 6,56%
ĐINH THỊ HIÊN 6,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2023 16/10/2023
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2023 17/07/2023
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2023 14/08/2023

Xem thêm

TOP