Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 40.400 -300 (-0,74) 6,37 1,80
BHA 14.900 0 (0,00) 10,16 1,37
BSA 17.240 -60 (-0,35) 9,09 1,33
DNC 0 -48.500 (-100,00) 10,49 3,67
DNH 45.000 0 (0,00) 11,08 3,17
DTE 11.901 -299 (-2,45) 9,51 0,82
DTK 10.800 +500 (+4,85) 8,51 0,96
DTV 42.600 0 (0,00) 8,76 2,00
GE2 25.850 -1.450 (-5,31) 13,43 1,34
GHC 27.425 -175 (-0,63) 8,33 1,27
GSM 15.000 0 (0,00) 7,08 0,95
HJS 0 -31.000 (-100,00) 10,79 2,12
HNA 19.849 -751 (-3,65) 20,05 1,60
NBP 0 -15.800 (-100,00) 4,76 0,73
NTH 0 -42.500 (-100,00) 7,46 2,66
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Minh Hòa 6,94%
Bùi Thị Sâm 6,56%
Đinh Thị Hiên 6,15%
Nguyễn Cao Nguyên 3,40%
Nguyễn Văn Hiền 2,78%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2022 15/07/2022
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2022 18/08/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2022 04/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 06/06/2022
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2021 17/01/2022

Xem thêm

TOP