Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
22/06/2020 VCBS Mua Không có Không có
17/06/2020 BVS Không có 21800 21800
17/06/2020 VCSC Mua 26500 26500
17/06/2020 BVS Không có 21800 21800
17/06/2020 VCSC Mua 26500 26500
27/04/2020 VCSC Mua 26500 26500
27/04/2020 VCSC Mua 26500 26500
27/04/2020 VCSC Mua 26500 26500
20/04/2020 VCSC Mua Không có Không có
20/04/2020 VCSC Mua Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 25.000 0 (0,00) -604,59 1,57
DNC 57.000 -2.000 (-3,39) 11,51 4,12
DNH 25.000 0 (0,00) 13,23 1,81
DTV 35.600 0 (0,00) 9,19 1,91
EAD 15.800 0 (0,00) 7,16 1,27
EBA 0 -9.900 (-100,00) 27,18 0,91
GHC 32.000 -200 (-0,62) 6,09 1,71
HJS 0 -22.000 (-100,00) 8,77 1,52
HNA 10.600 -400 (-3,64) -65,57 0,98
HND 17.982 +182 (+1,02) 6,90 1,41
HTE 5.500 0 (0,00) 10,22 0,51
ISH 14.500 -300 (-2,03) 7,29 1,20
NBP 13.567 -433 (-3,09) 18,77 0,70
NCP 10.000 0 (0,00) -668,95 2,19
PIC 0 -8.500 (-100,00) 29,72 0,84
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 09/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 59,37%
TCT Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 9,78%
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD) 8,27%
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 5,00%
Apollo Asia Fund 3,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 20/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 02/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 20/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 17/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 15/07/2019

Xem thêm

TOP