Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
12/03/2019 EPS Không có 28000 28000
12/03/2019 EPS Không có 28000 28000
19/02/2019 VCBS Mua 34827 34827
23/01/2019 VCSC Mua 31500 31500
09/11/2018 SSI Mua 29200 29200
24/10/2018 VCSC Mua 31400 31400
24/10/2018 VCSC Mua 31400 31400
27/09/2018 BVS Không có 25200 25200
21/09/2018 BVS Không có 25200 25200
13/09/2018 TLSC Mua 31000 31000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DNC 0 -24.800 (-100,00) 6,50 1,98
DTV 14.300 0 (0,00) 6,53 1,22
EAD 13.000 0 (0,00) 3,99 0,96
GEG 14.200 0 (0,00) 18,54 1,84
GHC 31.000 0 (0,00) 6,44 1,82
HJS 0 -24.300 (-100,00) 11,19 1,73
HND 9.000 +500 (+5,88) 12,70 0,96
ISH 10.500 0 (0,00) 7,63 1,34
NBP 12.700 -1.400 (-9,93) 5,39 0,64
ND2 16.960 +460 (+2,79) 9,15 1,76
NT2 27.500 0 (0,00) 10,12 2,15
PIC 0 -13.700 (-100,00) 14,38 1,22
POW 15.500 +20 (+1,30) 20,14 1,48
PPC 24.650 +60 (+2,49) 7,04 1,40
QPH 18.000 -3.100 (-14,69) 7,26 1,44
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 22/03/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 59,37%
TCT Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam 9,78%
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD) 8,27%
Apollo Asia Fund 3,28%
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2,22%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 20/02/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 20/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 20/01/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 18/10/2018
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2018 18/07/2018

Xem thêm

TOP