Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.300 +40 (+3,66) 14,85 0,73
BRC 13.800 -5 (-0,36) 8,81 0,81
BRR 18.800 0 (0,00) 15,77 1,49
DAG 3.230 +7 (+2,21) -0,75 0,45
DPR 34.900 +25 (+0,72) 14,70 0,99
DRG 6.488 -112 (-1,70) 36,06 0,59
DRI 8.374 -26 (-0,31) 8,27 1,14
DTT 21.000 0 (0,00) 19,97 1,31
GER 12.300 0 (0,00) 6,83 0,96
GVR 28.150 -5 (-0,17) 43,56 2,05
HCD 10.350 +5 (+0,48) 7,37 0,85
HII 6.400 +13 (+2,07) 6,83 0,49
HNP 20.400 0 (0,00) 33,66 0,80
HRC 54.000 +180 (+3,44) 96,61 2,95
IRC 7.900 0 (0,00) 20,59 0,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn 45,00%
Nguyễn Thanh Hà 23,97%
Lê Đức Phùng 12,45%
Dịp Văn Minh 7,07%
Lê Văn Quang 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 27/05/2016

Xem thêm

TOP