Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 19.720 +220 (+1,13) 15,86 1,65
DPD 24.000 0 (0,00) 30,71 2,20
DRG 13.000 0 (0,00) 21,32 1,10
DRI 12.483 +483 (+4,03) 11,23 1,34
GER 14.900 0 (0,00) 38,55 1,30
HNP 24.500 0 (0,00) 20,30 0,95
IRC 8.700 0 (0,00) 13,11 0,82
LNC 10.000 0 (0,00) 102,76 0,98
NNG 21.500 0 (0,00) 15,94 1,44
NSG 14.000 0 (0,00) 43,15 1,28
PGN 0 -12.200 (-100,00) 7,37 0,93
VTZ 9.100 0 (0,00) 7,38 0,65
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV 45,00%
Nguyễn Thanh Hà 23,97%
Dịp Văn Minh 6,27%
Hà Thị Kim Chi 0,07%
Nguyễn Trung Nghị 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 27/05/2016

Xem thêm

TOP