Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.600 0 (0,00) 8,13 1,18
BGW 18.000 0 (0,00) 33,23 1,76
BLW 17.100 0 (0,00) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0,00) 10,26 0,87
BPW 21.900 0 (0,00) 19,22 2,03
BTW 0 -33.000 (-100,00) 8,61 1,43
BWA 8.100 0 (0,00) 10,86 0,64
BWE 42.300 -90 (-2,08) 11,82 2,18
BWS 35.000 0 (0,00) 13,63 3,29
CLW 31.450 0 (0,00) 14,43 1,93
CMW 15.100 0 (0,00) 52,45 1,47
CTW 12.600 0 (0,00) 8,06 0,73
DBW 10.000 0 (0,00) 224,27 0,84
GDW 0 -26.700 (-100,00) 10,40 1,54
NBW 0 -24.600 (-100,00) 14,99 1,67
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 15/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP 59,97%
Lê Hải Đoàn 4,42%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á 3,67%
Phan Thị Tuyết Lan 0,01%
Trần Văn Luận 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 03/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm

TOP