Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tài Nguyên MASAN (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
28/09/2017 BSI Không có Không có Không có
14/07/2020 TLSC Mua 25000 25000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 1.000 +100 (+11,11) 425,47 0,12
ALV 2.300 0 (0,00) 4,02 0,20
AMC 20.141 -759 (-3,63) 7,04 1,13
ATG 800 +2 (+2,56) -1,01 0,09
BKC 0 -5.500 (-100,00) 4,31 0,42
BMC 11.100 +20 (+1,70) 8,88 0,68
BMJ 19.000 0 (0,00) 7,45 1,39
CMI 1.200 0 (0,00) -0,73 0,00
DHM 8.700 +11 (+1,28) 57,86 0,76
HGM 0 -38.000 (-100,00) 130,71 2,96
HPM 0 -12.900 (-100,00) -7,56 2,05
KCB 1.800 0 (0,00) -0,54 0,22
KHB 400 0 (0,00) -213,53 0,08
KHD 8.550 +450 (+5,56) 6,08 0,74
KSB 24.500 -35 (-1,40) 3,98 0,98
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 13/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty cổ phần Tầm nhìn Masan 87,27%
MRC Limited 0,00%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam 0,00%
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam 0,00%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2020 29/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2019 20/07/2019

Xem thêm

TOP