Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
30/07/2019 VFSC Không có 49300 64200
22/07/2019 FPTS Không có 30000 30000
13/05/2019 MASC Mua 55700 55700
22/03/2019 BVS Mua 59500 59500
28/06/2019 DNSE Mua 56000 56000
15/03/2019 EPS Không có 47300 47300
15/03/2019 EPS Không có 47300 47300
22/11/2011 SBS Bán 17500 Không có
18/11/2011 HBBS Không có Không có Không có
05/07/2011 SBS Giữ Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.400 0 (0,00) -0,60 0,40
APT 4.000 0 (0,00) -0,33 0,00
ATA 200 0 (0,00) -0,49 0,00
AUM 10.500 0 (0,00) -30,56 1,02
AVF 400 0 (0,00) -0,16 0,00
BLF 0 -2.700 (-100,00) 5,87 0,20
CAD 300 0 (0,00) -1,87 0,00
CAT 11.636 +1.136 (+10,82) 5,44 0,98
CCA 5.700 0 (0,00) 6,37 0,35
CFC 23.100 0 (0,00) -30,50 1,84
DAT 13.900 0 (0,00) 10,27 1,09
FDG 800 0 (0,00) -2,33 0,00
GTN 15.250 +25 (+1,66) -57,54 1,52
HAG 3.000 +19 (+6,76) 10,99 0,22
HNG 12.700 +40 (+3,25) -5,37 1,43
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 06/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
MPM Investments Pte., Ltd. 30,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Phụng 2,04%
Phạm Ngọc Hồng Thu 1,99%
Earls Court Enterprises Limited 1,46%
Red River Holding 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2019 15/11/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2018 28/02/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2018 09/11/2018

Xem thêm

TOP