Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
11/11/2009 StoxPlus Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 500 0 (0,00) 212,73 0,06
ALV 2.200 0 (0,00) 31,23 0,19
AMC 0 -17.900 (-100,00) 5,61 1,03
ATG 600 -2 (-3,22) -0,59 0,07
BKC 5.600 -300 (-5,08) 5,15 0,42
BMC 10.400 +20 (+1,96) 8,02 0,64
BMJ 15.100 0 (0,00) 5,92 1,11
CMI 1.900 0 (0,00) -2,09 0,00
DHM 3.930 -1 (-0,25) 26,19 0,35
HGM 0 -36.000 (-100,00) 69,18 2,83
HPM 0 -12.900 (-100,00) -9,66 1,87
KCB 3.000 0 (0,00) -0,90 0,37
KHB 600 0 (0,00) -3,47 0,12
KHD 8.009 -91 (-1,12) 5,69 0,70
KSB 13.350 -35 (-2,55) 2,17 0,55
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 07/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 24,64%
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 10,58%
Công ty TNHH TOKAI SAND Việt Nam 6,18%
Lê Thị Thuận 4,71%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 1,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 02/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2017 11/01/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2016 31/01/2017

Xem thêm

TOP