Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 4.172 +172 (+4,30) 1.786,97 0,58
ALV 3.500 0 (0,00) 6,12 0,31
AMC 0 -23.000 (-100,00) 7,46 1,39
ATG 2.700 0 (0,00) -3,39 0,32
BKC 8.659 +59 (+0,69) -2,87 1,03
BMC 26.200 -80 (-2,96) 20,43 1,55
BMJ 14.300 0 (0,00) 16,37 0,86
CMI 2.100 0 (0,00) -2,40 0,00
DHM 13.400 +85 (+6,77) -8,56 1,51
HGM 0 -34.000 (-100,00) 14,92 2,69
HPM 0 -10.400 (-100,00) -28,01 1,73
HUX 10.000 0 (0,00) 0,00 0,00
KCB 14.086 +886 (+6,71) 55,36 1,68
KHB 6.330 -70 (-1,09) -677,16 1,28
KHD 12.291 +591 (+5,05) 6,51 0,93
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần 51,00%
Nguyễn Thị Vân Thư 0,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020

Xem thêm

TOP